Onderzoek met het EIS systeem

Het EIS systeem meet door middel van gelijkstroom vooral de geleiding binnen vloeistoffen tussen de cellen (het interstitium) en organen. Het EIS systeem is alleen in staat om analyses te maken (waar met de SCIO-Eductor zowel geanalyseerd als behandeld kan worden). Net als onderzoek met de SCIO-Eductor is ook het EIS systeem een computergestuurd onderzoek gebaseerd op een elektrische weerstandsmeting die gedaan wordt tussen zes lichaamspunten. Het is een niet-invasieve meetmethode die slechts 2 minuten duurt.

De meting levert informatie, waarvoor vaak normaal enkele dagen nodig is om die te verkrijgen. Omdat de meting gestandaardiseerd is, is het mogelijk geweest de resultaten van de EIS-meting wetenschappelijk te kunnen bewijzen. Het is een onderzoek van het hele lichaam, met al haar facetten. Biochemisch van bot tot spier, van gewrichten tot hersenfuncties. Alle lichaamsfuncties worden snel en begrijpelijk in het Nederlands weergegeven. Daarbij kan ook de verandering in conditie in de loop van de tijd in beeld gebracht kan worden. Het therapieresultaat kan dus ook over langere tijd gemeten en vergeleken worden.

De meting heeft een hoge, statistisch aangetoonde trefzekerheid, daardoor wordt het door iedereen die het gebruikt als een betrouwbare basis ervaren. Met de EIS-scan kan snel een risicoprofiel verkregen worden van de patiënt. Extra zekerheid dus.

Het EIS systeem kan ingezet worden voor onderzoeken bij volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Zwangerschap  (vanaf de 6e maand), epilepsie en CRT en ICD pacemakers zijn gecontra-indiceerd.

Achtergrondinformatie bij het EIS systeem

Het EIS apparaat is een biosensor dat alle 22 computergescheiden volumes van humaan interstitieel vocht in vivo analyseert door toepassing van gelijkstroom (1.28 V) tussen huidzones via elektrodes, zodat de deur wordt geopend tot een nieuw onderzoek naar organen, klieren en weefsels voor zowel de wetenschap als medische toepassing.

EIS systeem

De Electro Interstitiële Scan is een computergestuurd onderzoek gebaseerd op een elektrische weerstandsmeting die gedaan wordt tussen zes lichaamspunten. Het is een niet-invasieve meetmethode. De meting duurt drie minuten en levert informatie, waarvoor vaak normaal enkele dagen nodig is om die te verkrijgen. Omdat de meting gestandaardiseerd is, is het mogelijk geweest de resultaten van de EIS meting wetenschappelijk kunnen bewijzen. Het is een onderzoek van het hele lichaam, met al haar facetten. Biochemisch van bot tot spier, van gewrichten tot hersenfuncties .

Alle lichaamsfuncties worden snel en begrijpelijk weergegeven. Daarbij kan ook de verandering in conditie in de loop van de tijd in beeld gebracht kan worden. Het therapieresultaat kan dus ook over langere tijd gemeten en vergeleken worden.

Voor het onderzoek worden er twee plakkers op het voorhoofd geplakt en de handen en voeten zet patiënt op metalen platen. De meting heeft een hoge, statistisch aangetoonde trefzekerheid, daardoor wordt het door iedereen die het gebruikt als een betrouwbare basis ervaren. Met de EIS scan kan snel een risicoprofiel verkregen worden van de patiënt. Extra zekerheid dus. De resultaten van de meting worden grafisch en in Nederlandse tekst weergegeven.

 • Contra-indicaties:
 • Zwangerschap vanaf de 6e maand
  Huidbeschadigingen bij de elektrodes of excessieve transpiratie
  CRT en ICD Pacemakers
  Mensen die niet rechtop kunnen zitten/staan
  Metalen pennen of protheses ter hoogte van armen en benen binnen een half jaar na het plaatsen
  Afwezigheid van een hand, arm, voet of been
  Ruimte waar grote elektromagnetische velden aanwezig zijn

SCIO-Eductor

Naast het EIS Systeem wordt in de praktijk van SCIO Natuurgeneeskunde ook de SCIO-Eductor gebruikt voor onderzoek én behandeling.